ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Portal - Powiat Jaworski
Partnerzy Powiatu
dodano: 06-09-2010|Concept INTERMEDIA|wyświetleń: 23810

        Powiat Jaworski nawiązał, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, współpracę zagraniczną z dwoma niemieckimi powiatami, tj. powiatem Wesel oraz Riesa-Grossenhain, z którym doszło do podpisania umowy partnerskiej (w dniu 9 września 2001 r.). Zainicjowane przez oba samorządy kontakty przyczyniły się ostatecznie do nawiązania bliższej współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi i gospodarczymi obu jednostek samorządowych. Kooperacja zagraniczna to również stosunki partnerskie z niemieckim powiatem w Saksonii, w efekcie czego spotkali się niemieccy i polscy przedstawiciele wspierający rozwój gospodarczy, a w dalszej kolejności zorganizowano Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze w Jaworze. Niestety, dość dobrze zapowiadająca się współpraca została przerwana w wyniku zmian w podziale administracyjnym wprowadzonych po stronie niemieckiej, które pociągnęły za sobą likwidację niektórych jednostek samorządowych i w chwili obecnej Powiat Jaworski nie posiada partnera samorządowego w Dolnej Saksonii.
        Władze samorządowe powiatu gościły także delegacje zagraniczne z takich krajów europejskich, jak Dania, Holandia, Francja oraz Włochy. Na zaproszenie samorządu powiatu przebywała na terenie powiatu delegacja przedsiębiorców z województwa astrachańskiego. Goście nawiązali szereg kontaktów gospodarczych z lokalnymi firmami. Ponadto odbyły się rozmowy m.in. z ówczesnym Wojewodą Dolnośląskim oraz przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury. Na uwagę zasługuje także dość owocna w poprzedniej latach współpraca z Domem Śląskim (Haus Schlesien) w Konigswinter w Niemczech (Północna Nadrenia-Westfalia). Zharmonizowane działania dały bardzo wymierne korzyści, bowiem udało się m.in. sprowadzić do jaworskiego Kościoła Pokoju odrestaurowane Organy Lummerta, które uświetniły uroczystość wpisania kościoła na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO, jak również zorganizować wspólne wystawy w Muzeum Regionalnym.

          Kolejny ważny krok w rozwoju współpracy zagranicznej miał miejsce 16 października 2007 r., kiedy to podpisane zostało porozumienie partnerskie z czeskim Turnovem, w ramach którego oba samorządy zobowiązały się do współdziałania m.in. przy realizacji projektów o charakterze społecznym, gospodarczym oraz sportowym. Efektem tej współpracy są zrealizowane wspólnie przedsięwzięcia z wykorzystaniem środków unijnych w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej, m.in. ścieżki edukacyjne wokół pałacyku w Muchowie, czy kolejny projekt pn. Cztery Pory Życia - aktywny senior polsko-czeskiego pogranicza ZOBACZ WIĘCEJ      

        W roku 2011, przy okazji XV edycji Międzynarodowych Targów Chleba, odbyło się spotkanie władz samorządowych Powiatu Jaworskiego z przedstawicielami włoskiej Prowincji Teramo, podczas którego podpisany został List Intencyjny w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy. Dotyczyć ona będzie głównie takich aspektów jak promocja i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju działalności produkcyjnej, rolnictwa, agroturystyki oraz ochrony środowiska, działalności sportowej, kulturalnej, turystycznej i edukacyjnej. 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze inne ujęcie
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg