nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
XIV Sesja Rady Powiatu w Jaworze
dodano: 28-11-2019 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 2445

28 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaworze odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu w Jaworze podczas której radni przyjęli: protokół z obrad XIII sesji Rady Powiatu oraz plan Pracy Rady Powiatu na 2020 rok.

Podczas sesji Radni przyjęli informację z prac Zarządu Powiatu oraz rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:

a) określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Powiatu Jaworskiego,
b) przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,
c) zmian w budżecie na 2019 r.,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jaworskiego na lata 2019 -2025,
e) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze,
f) rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Powiatu w Jaworze,
g) rozpatrzenia skargi na postępowanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze,
h) odpowiedzi na petycję dotyczącą wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów,
i) skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jaworze,
j) rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym,
k) ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 rok,
l) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jaworskiego na rok 2020,
ł) zmiany uchwały nr XII/65/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Powiatu Jaworskiego - Ośrodka wsparcia „Pod Zielonym Dębem" w Jaworze oraz nadania jej statutu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
TPD_Legnica.png
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 3692